Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 15.04.2016 r. nr 1604MZ03  o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy spółkę Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne LANET Sp. z o.o. do używania znaku POLSKI KAPITAŁ  w okresie  od dnia 15.04.2016 r.  do dnia 16.04.2017 r. zgodnie z regulaminem Polski Kapitał.