GISSNET Bogusz Kręciproch – Radomański – nowy uczestnik

//GISSNET Bogusz Kręciproch – Radomański – nowy uczestnik

GISSNET Bogusz Kręciproch – Radomański – nowy uczestnik

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 16.05.2016 r. nr 1605DL15  o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę GISSNET Bogusz Kręciproch – Radomański do  używania znaku w dniach od 19.05. 2016 r. – 20.05.2017 r.

Decyzja 1605DL15 z dnia 16.05.2016 r.

2016-06-06T10:25:42+00:00 07 czerwca 2016|