Znak „Polski Kapitał”

został opracowany w związku z zapotrzebowaniem rynku telekomunikacyjnego. Szybko okazało się, że jest on również potrzebny w innych branżach. Znak „Polski Kapitał” nie jest nagrodą, ani symbolem zarezerwowanym tylko dla najprężniej rozwijających się firm, ale wskazówką dla konsumenta, że wybierając taki produkt, lub usługę, wspiera firmę z polskim kapitałem, który szybko nie opuści granic Polski.

Znak „Polski Kapitał” podkreśla lokalność usługi lub produktu, oraz jest łatwym do odczytania symbolem przez konsumenta w obecnym pędzącym świecie. Wybierając taki produkt, lub usługę, konsument tworzy miejsce pracy w Polsce, co w rezultacie przekłada się na komfort pracy oraz siłę nabywczą samego konsumenta.

Uczestnictwo upoważnia do:

  • Używania znaku na stronie firmowej przedsiębiorstwa;
  • Oznaczania znaku swoich produktów;
  • Wykorzystywania znaku we wszelkich materiałach promocyjnych i kampaniach reklamowych;
  • Informowania o posiadaniu znaku podczas debat i konferencji;
  • Wykorzystywania znaku w kraju jak i za granicą;
  • Umieszczenia firmy na specjalnej stronie informacyjnej;
  • Uzyskania Certyfikatu oraz Księgi Znaku.