uczestnictwo 2017-08-10T11:32:26+00:00

Uczestnictwo upoważnia do:

  • Używania znaku na stronie firmowej przedsiębiorstwa;
  • Oznaczania znaku swoich produktów;
  • Wykorzystywania znaku we wszelkich materiałach promocyjnych i kampaniach reklamowych;
  • Informowania o posiadaniu znaku podczas debat i konferencji;
  • Wykorzystywania znaku w kraju jak i za granicą;
  • Umieszczenia firmy na specjalnej stronie informacyjnej;
  • Uzyskania Certyfikatu oraz Księgi Znaku.