kapituła 2016-03-31T10:05:10+00:00

Kapituła znaku Polski Kapitał to organ akceptujący zgłoszenia uczestników ubiegających się o przyznanie znaku Polski Kapitał. W skład kapituły wchodzą polscy przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy. Zadaniem kapituły jest ocena zgłoszeń uczestników i przyznawanie znaku Polski Kapitał.

Kapituła pracuje w trybie online lub na posiedzeniach, które zwoływane są na wniosek jednego z jej członków. Zadaniem kapituły znaku Polski Kapitał jest również promowanie zarówno samego znaku, Polski Kapitał, jak i polskiej przedsiębiorczości.

Kontakt z każdym z członków kapituły jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie polskikapital.org.