Formularz zgłoszeniowy

Pełna nazwa Firmy

Adres Firmy (ulica, miasto, kod pocztowy)

Zgłaszana Firma to
Jednoosobowa działalność gospodarczaSpółka

Telefon kontaktowy

Adres email

NIP

REGON

Treść wiadomości

Strona www przedsiębiorstwa:

Logo Twojej firmy (.jpg .png)
Jeśli nie możesz przesłać logo teraz, prosimy o przesłanie mailem.Niniejszym oświadczam, że wyżej wymieniona firma:
posiada swoją siedzibę na terenie Polski, zawiera co najmniej 51% Kapitału Polskiego oraz reguluje co najmniej 71% należności podatkowych na terenie Polski
zgadza się na używanie znaku Polski Kapitał zgodnie z regulaminem Polski Kapitał
potwierdza dane zgodne z aktualnym wpisem do KRS.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem używania wspólnego znaku Polski Kapitał i akceptuję jego zapisy
Podane przeze mnie dane są zgodne z aktualnymi wpisami w CEIDG lub KRS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Polski Kapitał i udostępnianie ich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) innym podmiotom z nim współpracującym.