formularz zgłoszenia 2017-09-12T12:24:52+00:00

Formularz zgłoszeniowy

Pełna nazwa Firmy

Adres Firmy (ulica, miasto, kod pocztowy)

Telefon kontaktowy

Adres email

NIP

REGON

Treść wiadomości

Strona www przedsiębiorstwa:

Logo Twojej firmy (.jpg .png):

Pobierz oświadczenie dla Spółek
Pobierz oświadczenie dla JDG

Skan oświadczenia(.jpg .png .pdf):


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem używania wspólnego znaku Polski Kapitał i akceptuję jego zapisy

Podane przeze mnie dane są zgodne z aktualnymi wpisami w CEIDG lub KRS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Polski Kapitał i udostępnianie ich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) innym podmiotom z nim współpracującym.