Formularz zgłoszeniowy

  Pełna nazwa Firmy

  Adres Firmy (ulica, miasto, kod pocztowy)

  Zgłaszana Firma to

  Jednoosobowa działalność gospodarczaSpółka

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  NIP

  REGON

  Treść wiadomości

  Strona www przedsiębiorstwa:

  Logo Twojej firmy (.jpg .png)
  Jeśli nie możesz przesłać logo teraz, prosimy o przesłanie mailem.

  Niniejszym oświadczam, że wyżej wymieniona firma:
  posiada swoją siedzibę na terenie Polski, zawiera co najmniej 51% Kapitału Polskiego oraz reguluje co najmniej 71% należności podatkowych na terenie Polski
  zgadza się na używanie znaku Polski Kapitał zgodnie z regulaminem Polski Kapitał
  potwierdza dane zgodne z aktualnym wpisem do KRS.

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem używania wspólnego znaku Polski Kapitał i akceptuję jego zapisy
  Podane przeze mnie dane są zgodne z aktualnymi wpisami w CEIDG lub KRS
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Polski Kapitał i udostępnianie ich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) innym podmiotom z nim współpracującym.