Komisja ekspercka nie została jeszcze powołana. Sprawę rozpatruje kapituła.